Sağlık emekçilerinden ‘vergide adalet’ eylemi

Ankara’da 9 sağlık meslek örgütü, dün “vergide adalet” istemlerini dile getirmek için Hacettepe Üniversitesi Hastanesi heykel önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Basın açıkalamasına Ankara Tabip Odası (ATO), Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Dev-Sağlık İş, Genel Sağlık İş, Hekim Birliği Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS), Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği (SAHADER),  Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TümRadDer) katıldı. Tüm kurumlar adına ortak açıklama metnini ATO Yönetim Kurulu üyesi Alper Tan Açar okudu. Aile hekimliği çalışanlarının maaşlarından yüzde 35’e varan vergi kesintilerin, 21 Şubat’tan itibaren kesintisiz olarak her çarşamba günü aile sağlığı merkezlelerinde (ASM) dile getirildiğini anımsatan Açar, “Adaletsiz vergi sistemi nedeniyle kaşıkla verilen kepçeyle geri alınıyor. Enflasyonun altında ezilen ücret artışları dahi cebimize yansımadan vergilerle geri alınıyor” dedi. Açar, “2024 gelir vergisi tarife dilimleri, 30 Aralık 2023’te Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan tebliğe göre ilk gelir vergisi dilimi 110 bin TL olarak belirlendi. Vergi tarife dilimleri yıllardır bilinçli olarak yeniden değerleme oranı ve asgari ücret artışından az artırılıyor. Böylece ücretlilerin erkenden bir üst vergi dilimine girmesine ve daha yüksek oranda vergi vermelerine neden olmakta” ifadelerini kullandı. 

‘VERGİ AFFI PATRONLARA’

En düşük vergi tarife dilimi artışının bilinçli biçimde düşük artırılması sonucunda tüm ücretlilerin, daha yüksek vergi tarife dilimine girmeye başladığını kaydeden Açar, “Öte yandan ücretlilerin gelir vergisi oranı da oldukça yüksektir. Bu oran yüzde 10 olarak saptanmalı. Bu yönde vergi mevzuatı değişikliği yapılmalıdır. Ayrıca, asgari ücret istisnası vergiden indirim değil, matrahtan indirim yoluyla uygulanmalı” diye konuştu. Açar, “Zenginin de fakirin de işçinin de patronun da aynı oranda ödediği ve bu yüzden adaletsiz olan KDV gibi dolaylı vergiler, devletin tüm vergi gelirlerinin dörtte üçüne ulaşmış durumda. Bizler ücretimizi almadan peşin gelir vergisi öderken, üstelik bu gelir vergisinin oranları çok yüksek iken; zenginlere, patronlara sürekli olarak vergi afları geliyor” değerlendirmesinde bulundu. 

‘DİRENE DİRENE KAZNACAĞIZ’

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı için gelir vergisi dilimleri üst sınırının, ücretlilerde yüzde 15’e düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Açar, “Asgari ücret vergi istisnası, vergiden indirim yoluyla değil; matrahtan indirim yöntemiyle uygulanmalı. Böylece bu istisnadan çalışanlar yararlanmalı. İşverenlere sağlanan 5 puan SGK prim desteği herkese sağlanmalı. Çağdışı damga vergisi tümüyle kaldırılmalı.” ifadelerini kullandı. Vergide adaleti, gelirde adaleti, ülkede adaleti kazanacaklarını kaydeden sağlık emekçileri; “Direne direne kazanacağız” dedi. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir